Spring naar hoofd-inhoud

Go Club Namiddag Activiteit

De Vereniging België-China en het Brussels Confucius Instituut werken samen met de Fédération Phénix Go Club om een namiddag te organiseren gewijd aan het beroemde Go-spel.

Elke zaterdag van 14u00 tot 18u00 
We nodigen je uit om deel te nemen aan een go game workshop onder leiding van Michael Silcher. De workshop go is gratis.